Idiomes: Español · Català

902 355 055

Inici > La Nostra Aigua > Fitxa Tècnica

Manantial de Sant Hilari

Fitxa Tècnica

Reg. San nº 27.01558/B


1 .- Denominació de producte.

La denominació legal del producte és Aigua Mineral Natural, d'acord amb els reials decrets 1074/2002, de 18 d'octubre i 1744/2003, de 19 de desembre, pels quals es regula el procés d'elaboració, circulació i comerç d'aigües de beguda envasades i les directives europees 80/777/CEE, 96/70/CE i 2003/40/CE. L'adopció d'aquesta denominació implica el compliment de la legislació mencionada.


2 .- Composició Mineral

pH8.16

Conductivitat (20 º C): 196.-micro.S/cm

Matèria Seca (180 º C): 136.0mg / l

Alcalinitat (TA) (CaCO3): 0.0mg / l

Alcalinitat (TAC) (CaCO3): 63.9mg / l

Duresa Total (CaCO3): 81.0mg / l

Bicarbonats (HCO3): 78.0mg / l

Carbonats (CO3): 0.0mg / l

Sulfats (SO4): 16.4mg / l

Clorurs (Cl): 11.5mg / l

Nitrats (NO3 ): 13.8mg / l

Fluorurs (F): 0.3mg / l

Nitrits (NO2): Neg. o <0.02mg / l

Sílice (SiO2): 14.3mg / l

Calci (Ca): 26.5mg / l

Magnesi (Mg): 3.6mg / l

Sodi (Na): 9.0mg / l

Potassi (K): 1.7mg / l

Ferro (Fe): Neg. o <0.010mg / l

Manganès (Mn): Neg. o <0.005mg / l

Amoni (NH4): Neg. o <0. 10mg / l


Absència de contaminants químics i orgànics segons la legislació espanyola i europea. (Reials decrets 1074/2002 i 1744/2003 i directives europees 80/777/CEE, 96/70/CE i 2003/40/CE). La composició mineral està subjecta a la petita variabilitat, pròpia dels productes naturals.


3 .- Anàlisi Bacteriològica


Absència de contaminació bacteriològica, d'acord amb la legislació espanyola i europea (Reials decrets 1074/2002 i 1744/2003 i directives europees 80/777/CEE, 96/70/CE i 2003/40/CE)


4 .- Indicacions i especificacions


Aigua mineral natural mineromedicinal. Aigua de mineralització feble. Apta per a dietes pobres en sodi. Apta per a la preparació d'aliments infantils. Compleix la reglamentació espanyola i europea per a aigües minerals naturals (Reials decrets 1074/2002 i 1744/2003 i directives europees 80/777/CEE, 96/70/CE i 2003/40/CE)


5 .- Nota de Tast


Aigua de paladar fi sense regustos apreciables. La seva baixa mineralització i la seva puresa natural li confereixen subtils propietats organolèptiques.


6 .- Presentació


POLICARBONAT 18,9 L.

Ampolles de 18,9 L en POLICARBONAT reutilitzable servides a domicili.


7 .- Conservació


Conservar en lloc fresc i sec, protegit de la llum solar i exempt d'olors intensos.


8 .- Gestió de Qualitat


Està implantat un sistema de seguretat alimentària, basat en l'Anàlisi de Perills i Control de Punts Crítics (APPCC) segons exigeix ​​la reglamentació vigent. Així mateix, en la mateixa planta envasadora es realitzen totes les anàlisis diaris, microbiològics, químics i organolèptics, previstos en la esmentada reglamentació (reials decrets 1074/2002 i 1744/2003 i directives europees 80/777/CEE, 96/70/CE i 2003/40/CE).


Les anàlisis trimestrals i quinquennals, són realitzats en un laboratori extern acreditat.