Idiomes: Español · Català

902 355 055

Inici > Empresa > La Gestió de Qualitat

Manantial de Sant Hilari

La Gestió de Qualitat

Qualitat en els processos

Aquesta puresa en origen de l'Aigua Mineral Natural Sant Hilari, és conserva amb delicadesa al llarg dels processos de captació i embotellat, el quals es duen a terme amb la màxima asèpsia i pulcritud, ja que, si per qualsevol motiu es modifica la puresa original de l'aigua, en algun dels punts d'aquests processos, ja no hi ha solució: s'ha de parar de embotellar, destruir el producte embotellat, higienitzar tota la instal lació i començar de nou.


Per controlar aquests processos i garantir la qualitat sanitària dels aliments és d'obligat compliment en tota la Unió Europea utilitzar el sistema anomenat Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC), que està basat en la prevenció.


Aquest sistema consisteix a detectar aquelles fases del procés, anomenades punts crítics, on l'aliment pot patir algun tipus de perill, respecte a la seva qualitat sanitària, si no es realitzen correctament. Un cop detectades s'avaluen aquests perills en cadascuna d'elles i s'estableixen procediments de vigilància per garantir que es treballi sempre sota control i, així mateix, detectar fàcil i ràpidament, qualsevol desviació que es produeixi i aplicar immediatament les accions correctores pertinents.


En el cas de l'Aigua Mineral Natural, tots els procediments de vigilància s'orienten a impedir que cap factor extern modifiqui la puresa original de l'aigua.


Un dels punts crítics típics en l'Aigua Mineral Natural són les sales d'envasat, ja que són l'únic punt, on l'aigua està uns instants (dècimes de segon), en contacte amb l'ambient durant el procés de tapat.


Per evitar que qualsevol element de l'ambient d'aquestes sales pugui modificar la puresa original de l'aigua, s'utilitzen diversos sistemes, com ara: lleugera pressió positiva d'aire ambiental, filtrat i esterilitzat; esterilitzacions ambientals periòdiques i formació específica en higiene alimentària, a totes les persones que hi treballen. Aquesta formació, inclou protocols d'higiene específics, com immersió de les soles del calçat, en un dispositiu amb una solució desinfectant, sistemes per al rentat i desinfecció de les mans, i altres.


Un dels sistemes de prevenció, més habitualment emprats en la indústria alimentària, són les sanititzacions preventives de les conduccions i recipients per on circularan els aliments. Aquests tractaments, es realitzen sistemàticament, abans o després del procés productiu, segons un pla establert de forma totalment preventiva. A les instal·lacions més modernes, com les de Sant Hilari, són executats automàticament i controlats per ordinador. El final del tractament, previ o posterior a l'envasament, sempre consisteix en un esbandit intens de la instal lació, amb la pròpia Aigua Mineral Natural.


Pel que fa a les instal·lacions, cal comentar, que es dissenyen per oferir les menors possibilitats de risc i també es té en compte que siguin fàcils i segures de sanititzar: que no quedin racons "morts" on sigui molt difícil arribar i que els materials emprats i les soldadures internes, entre les peces d'acer inoxidable alimentari, tinguin la mínima rugositat possible, per evitar que hi hagi petits "refugis" per microorganismes.


Pel que fa als envasos i taps, que estan en contacte amb l'aigua, es fabriquen, emmagatzemen i transporten en condicions totalment asèptiques i són periòdicament sotmesos a controls microbiològics i químics, per assegurar la seva esterilitat. També es controlen la resta de materials de condicionament (caixes, paper film, etiquetes, etc.) Per assegurar el seu bon comportament en l'emmagatzematge, transport i manipulació.Qualitat en el producte acabat

Pel que fa al producte acabat, es realitzen controls de qualitat diaris (microbiològics, químics i organolèptics) i no s'expedeix cap ampolla, fins que s'ha comprovat que els resultats són correctes.


Així mateix, cada ampolla va marcada amb un número de lot, que permet conèixer tota la seva història: des del dia i minut en què es va envasar, fins al client al que va ser subministrada, passant, entre altres coses, pels lots de totes les matèries primeres que han intervingut en ella. Aquest sistema s'anomena traçabilitat i és bàsic en la gestió de la qualitat dels aliments, ja que permet la retirada ràpida del mercat, de qualsevol lot amb qualsevol incidència i el seguiment i detecció de les causes que han produït el problema.


Al final, l'objectiu és que l'Aigua Mineral Natural Sant Hilari, arribi a la taula del consumidor en les mateixes condicions de puresa en què es troba en la naturalesa. I aquesta és la condició que ha d'exigir en tot moment, qualsevol bon degustador d'Aigua Mineral Natural.